Wijzigen pensioenovereenkomst

Een mogelijkheid die zich voor kan doen bij het wijzigen van een pensioenpremie is dat een premieregeling omgezet kan worden tot een aanspraak. Dit kan een aanspraak tot uitkering of een aanspraak op kapitaal zijn. Een aanspraak is een recht op een uitkering wanneer zich bepaalde voorwaarden voordoen. Voor een aanspraak is het noodzakelijk dat premies voldaan worden. Hierbij bestaan de premies uit een werkgevers en werknemers deel zoals is bepaald volgens pijler 2 van de pensioenpijlers. Bij een aanspraak komen in de afbouwfase de risico's bij een ander persoon te liggen dan de pensioen spaarder. Hierbij zijn de risico's van lang leven en de risico's van beleggingen de voornaamste.

Omzetten zuivere premieovereenkomst tot aanspraak op kapitaal

Alleen bij de zuivere premieovereenkomst is het mogelijk om de premie onmiddellijk om te zetten in een aanspraak op kapitaal. Met de beschikbare premie overeenkomst wordt dan een kapitaalverzekering ingekocht. Hierbij komt wel dat het beleggingsrisico voor de werknemer blijft tot aan de pensioendatum. Daarna wordt het beleggingsrisico overgenomen door de pensioenmaatschappij.

Omzetten tot aanspraak op uitkering

Het is anderzijds ook mogelijk om een premie te gebruiken voor een verzekering te kopen voor een periodieke uitkering. Wanneer dit wordt gedaan komt naast het beleggingsrisico ook het lang leven risico van de werknemer voor rekening van de pensioenuitvoerder. Het totale uit te keren bedrag is hierbij niet zeker voor de pensioen spaarder. Reden hiervan is dat tijdens het opbouwen nog niet bekend is tot welke totaaluitkering de gekochte aanspraken kunnen en zullen leiden in de afbouwfase.