Wat is pensioen

Met pensioen bedoelen we de financiële steun of voorziening voor mensen die door het bereiken van een bepaalde leeftijd (pensioengerechtigde leeftijd) , uit het arbeidsproces stappen en gaan genieten van de oude dag. Niet alleen kan pensioen ontvangen worden door ouderen, ook wanneer mensen nog niet de pensioengerechtigde leeftijd zijn gepasseerd is het mogelijk om pensioen te ontvangen. In dit geval gaat het om een nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. In principe is pensioen niets meer dan een financiële inkomensverzekering die een weggevallen inkomen opvult zodat men niet zonder geld komt te zitten en men nog de mogelijkheden heeft om zich van de basisbehoeften als eten, drinken en onderdak te kunnen voorzien.

Pensioen of loon

Pensioen moet niet worden verward met loon, alhoewel het als loon kan dienen doordat er in de meeste gevallen wel voor gewerkt en voor gespaard is. Pensioen bouwt men namelijk op via een pensioensregeling. Deze kan zijn afgesproken met een werkgever bij een pensioenfonds voor een bepaalde arbeidssector of er is individueel gespaard volgens een overeenkomst voor individueel pensioensparen. Pensioen dat volgens de overheid is geregeld en waar iedereen recht op heeft die in Nederland gewerkt heeft of woont, is de standaard AOW uitkering. Deze wordt door de huidige werkenden betaald en is door de hedendaags gepensioneerden betaald aan de ouderen toen zij nog in het arbeidsleven werkzaam waren. Deze vorm van pensioen wordt dus betaald uit een een grote pensioenpot waar iedereen die een salaris verdient automatisch aan bijdraagt. Meer hierover is te vinden onder het kopje van de eerste pensioenpijler. Het Nederlands pensioenstelsel is geregeld volgens een viertal pijlers die alle vier een andere regeling treffen en een andere manier van sparen mogelijk maken. Zo zijn de eerste en tweede pensioenpijlers verplicht voor overheid en werkgever en komen automatisch ten gunste van de werkenden. De andere pijlers, de derde en vierde pijler zijn voor keuze van de individuele persoon. Meer informatie over de de verschillende pensioenpijlers en welke regelgevingen deze treffen is te vinden onder het kopje pensioenpijlers.