Uitkeringsovereenkomst

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten om een pensioen af te sluiten. Het Nederlands pensioenstelsel kent een uitkeringsovereenkomst, premieovereenkomst en kapitaalovereenkomst.
De uitkeringsovereenkomst is een regeling met garantie van het uit te keren bedrag. Hieronder vallen de eindloon en middelloon regeling volgens pijler 2 van de pensioenpijlers en de vastbedragenregeling. De enige factor die de hoogte van het uit te keren bedrag beïnvloed is de actuele rentestand van het moment van uitkeren en indien via pijler 2 gespaard is bij een pensioenfonds dat beleggingen doet met de pensioensbijdragen.
Bij een uitkeringsovereenkomst wordt van te voren bepaalt hoeveel pensioen wordt uitbetaald. Dit bedrag staat dus vast. Alleen aandelen rendement kan hierbij bepalen of het bedrag hoger of lager komt te liggen dan wat is afgesproken in de uitkeringsovereenkomst. Het lang leven risico en het beleggingsrisico liggen beiden bij de pensioenuitvoerder. De hoogte van het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt is afhankelijk van het salaris van de werknemer en of de overeenkomst is gebaseerd op een midden of eindloonregeling.

Middelloon of eindloonregelingen

De middelloonregeling en eindloon regeling heeft betrekking op sparen volgens pijler 2. Sparen voor ouderdomspensioen waarbij met de werkgever maandelijks een bedrag wordt gespaard bij een pensioenfonds. De middelloonregeling heeft betrekking op het gemiddeld verdiende salaris van de werknemer. De eindloonregeling heeft betrekking op het salaris dat als laatste is verdiend. Dit betekent dat wanneer u spaart volgens de middelloonregeling, een uitkering ontvangt die is afgeleid  van het gemiddeld verdiende loon. Wanneer u dus als laatste salaris meer heeft verdiend dan het gemiddelde salaris over het gehele arbeidsleven, ontvangt u een lager pensioen dan wanneer een eindloonregeling van toepassing is. Het nadeel is dus dat bij het afspreken van een uitkeringsovereenkomst niet is bepaald of het juist voordelig of nadelig uitpakt.
Wanneer u een uitkeringsovereenkomst aangaat volgens de eindloonregeling en als laatst verdiende salaris een lager bedrag heeft ontvangen, dan ontvangt u pensioen dat is afgestemd op dat salaris. In  dit geval komt de eindloonregeling ongunstiger uit dan de middelloonregeling.