Premieovereenkomst

Niet alleen bestaat er een kapitaal overeenkomst en een uitkeringsovereenkomst maar is het sparen voor pensioen ook mogelijk via een premie overeenkomst. Vroeger werd dit de premieregeling genoemd. Volgens een premieregeling spaart men jaarlijks een gedeelte van het loon of een percentage daarvan. Dit wordt door de werkgevers beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door het pensioenfonds belegd. De hoogte van het uit te keren pensioen bij bereiken van de pensioenleeftijd is afhankelijk van het rendement dat is behaald met de beleggingen van het pensioenfonds. Voor iedereen gelden de rendementen op het moment dat men recht heeft op pensioen. Dit is wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  Op die dag wordt uw gespaarde bedrag vastgesteld. De aandelen die met de gespaarde premie zijn ingekocht worden dan verkocht tegen de waarde die de aandelen dan hebben.

Verschillende premieovereenkomsten

Er bestaat niet 1 premieovereenkomst maar er zijn er meer. Zo kent men de zuivere premieovereenkomst, een premieovereenkomst waarbij direct aanspraak op kapitaal mogelijk is en  een regeling waarbij de premie onmiddellijk wordt omgezet in een aanspraak op uitkering. Het verschil tussen beide is dat bij de aanspraak op kapitaal het gespaarde bedrag zeker stelt. Hierbij loopt men niet meer het risico op een lager pensioen door slechte beleggingsresultaten.
Indien men een aanspraak tot uitkering heeft, heeft men recht op een vergoeding in de zin van een uitkering wanneer u hier recht op heeft. Dit betekent dat wanneer u geheel arbeidsongeschikt raakt tijdens uw werk, en een premie overeenkomst heeft afgesloten met een aanspraak op uitkering, kunt u in dit geval direct gebruik maken van de regelingsafspraak en een uitkering ontvangen uit het tot nu toe gespaarde bedrag. Een voorbeeld hiervan is een regeling van het nabestaandenpensioen. In dit geval wordt bij uw overlijden het bestaande pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Een aanspraak op uitkering van arbeidsongeschiktheid is ook mogelijk. In dit geval krijgt u in geval u arbeidsongeschikt raakt, het gespaarde pensioen uitgekeerd als arbeidsongeschiktheidspensioen.
Een zuivere premie overeenkomst betekent dat uw pensioenpremie wordt belegd en de beleggingen die daarmee worden uitgevoerd de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden in negatieve of positieve zin.

Nadelen en voordelen

Nadelen en voordelen bij een premie overeenkomst zijn afhankelijk van de soort overeenkomst. Een zuivere premieovereenkomst heeft als nadeel een dreiging van lager rendement op aandelen. Daar tegenover staat dat het voordeel kan zijn dat deze aandelen een hoger rendement opleveren dan het eigenlijke bedrag. Een ander nadeel is het risico van overlijden. Tenzij is vastgelegd dat er aanspraak gedaan kan worden op uitkering volgens nabestaandenpensioen.