Pensioenpijlers

In Nederland zijn we bekend met een stelsel van oudedagsvoorzieningen die er voor zorgen dat 'gepensioneerden die niet meer werken', wel nog voorzien worden van financiële middelen. Deze financiële middelen noemen wij pensioenen. Het Nederlandse pensioenstelsel is ingedeeld in verschillende soorten pensioenregelingen, de pensioenpijlers. Deze pensioenpijlers geven recht op een uitkering voor mensen die het arbeidsleven lang hebben gespaard (opgebouwd) voor het pensioen. Er zijn in de regel 3 pijlers die invloed hebben op de hoogte van het uit te keren pensioen en op de manier waarop gespaard kan worden.

Pensioenrecht

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de opbouw en samenstelling van uw pensioen. Deze partijen zijn: De overheid, de werkgever en  de werknemer. Naast deze partijen spelen in de meeste gevallen de demografische samenstelling van de bevolking en de economische omstandigheden op macro en meso economisch niveau een grote rol bij de hoogte van pensioen. Deze partijen zijn echter niet of in zeer geringe mate te beïnvloeden.  Wat wel beïnvloedbaar is, zijn de premies en  wijzigingen die betrekking kunnen hebben op de premies.  Zo kan een zuivere premieregeling omgezet worden naar een aanspraak. Een aanspraak is een recht op iets, in dit geval pensioen.

De pensioenpijlers

Het Nederlandse pensioenstelsel kent een verplicht pensioen met drie optionele pensioenvormen in zijn pijlers. De eerste pijler is het ouderdomspensioen geregeld door de overheid in de algemene ouderdom wet (AOW), hier heeft iedereen recht op die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar (in de toekomst 67 jaar) heeft bereikt. De tweede pijler is een regelgeving waarbij pensioen gespaard wordt samen met de werkgever. De derde pijler is een aanvullende regelgeving waarbij door middel van banksparen een pensioen word opgebouwd en de vierde pijler staat voor het individueel aanvullend pensioen, een regeling waarbij men spaart uit vermogen en bezittingen zonder externe partijen.
 

Artikelen

Eerste Pijler

Pensioenregelingen volgens de eerste pijler zijn de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet. Deze pensioenregelingen zijn wettelijk bepaald en voor iedereen geldig wanneer iemand er recht op heeft. De Algemene Ouderdomswet (AOW) stelt dat iedereen die in Nederland gewerkt heeft, ongeacht of de persoon in Nederland woont of niet,

Lees meer...

Tweede, derde en vierde pijlers

Op de eerste pensioenpijler volgen de pijlers 2, 3 en 4.

Pijler 2,  werknemerspensioen

De tweede pijler is het werknemerspensioen. Deze is een aanvulling op de rechtelijke AOW uitkering volgens pijler 1. Deze vorm van pensioen houdt in dat samen met de werkgever een regeling wordt afgesproken over de bijdrage aan

Lees meer...