Karakter pensioenovereenkomst

Pensioenovereenkomsten zijn afspraken met betrekking tot het sparen van en uitgekeerd krijgen van pensioen. Wanneer we over pensioen overeenkomsten spreken onderscheiden we er een drietal. Deze hebben alle drie een andere regelgeving en zijn aan verschillende voorwaarden verbonden met betrekking tot sparen en uitkeren. We spreken daarom ook wel vaker over het karakter van de pensioenovereenkomst. Wanneer we  pensioenovereenkomsten onderscheiden komen we tot een drietal overeenkomsten of regelingen. We kennen de premie overeenkomst, de kapitaal overeenkomst en de uitkeringsovereenkomst.

Uitkeringsovereenkomst

In een uitkeringsovereenkomst is vastgesteld dat de pensioen spaarder en werkgever jaarlijks een vast bedrag aan premie betalen. Dit jaarlijks betaalde bedrag wordt aan de pensioen uitvoerder betaald. De uitvoeringsovereenkomst is die overeenkomst die met een middelloonregeling of eindloonregeling de hoogte van het pensioen beslist over het loon dat gedurende het arbeidsleven is ontvangen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de uitkomst van de beleggingen die door het pensioenfonds zijn uitgevoerd. In de uitkeringsovereenkomst wordt vastgelegd op welke wijze men het bedrag bepaalt en uitkeert.

Premieovereenkomst

Bij de premie overeenkomst is voor de pensioen spaarder bekend welk bedrag door de werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt afgedragen. Omdat het beschikbare geld wordt belegd door het pensioenfonds. De overeenkomst zet de manier van premie betalen vast.

Kapitaalovereenkomst

Naast de premie en uitkeringsovereenkomst is er ook nog de kapitaalovereenkomst. Deze regeling komt minder vaak voor dan de andere twee. Men maakt bij de kapitaalovereenkomst een afspraak over de hoogte van het uit te keren pensioen. Ondanks dat het bedrag bekend is , loopt met wel nog het risico op beleggingen en vroeg overlijden.  De beleggingsrisico's kunnen het uiteindelijke pensioenbedrag dus verhogen of verlagen.

Artikelen

Uitkeringsovereenkomst

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten om een pensioen af te sluiten. Het Nederlands pensioenstelsel kent een uitkeringsovereenkomst, premieovereenkomst en kapitaalovereenkomst.
De uitkeringsovereenkomst is een regeling met garantie van het uit te keren bedrag. Hieronder vallen de eindloon en middelloon regeling volgens pijler 2

Lees meer...

Premieovereenkomst

Niet alleen bestaat er een kapitaal overeenkomst en een uitkeringsovereenkomst maar is het sparen voor pensioen ook mogelijk via een premie overeenkomst. Vroeger werd dit de premieregeling genoemd. Volgens een premieregeling spaart men jaarlijks een gedeelte van het loon of een percentage daarvan. Dit wordt door de werkgevers beschikbaar gest

Lees meer...

Kapitaalovereenkomst

Naast de premie- en uitkeringsovereenkomsten is er nog een derde overeenkomst, namelijk de kapitaalovereenkomst. Deze overeenkomst stelt zoals de naam zegt het kapitaal centraal.
Het kapitaal dat je uitgekeerd krijgt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  staat vast, men weet het bedrag maar nog niet de precieze ho

Lees meer...