Kapitaalovereenkomst

Naast de premie- en uitkeringsovereenkomsten is er nog een derde overeenkomst, namelijk de kapitaalovereenkomst. Deze overeenkomst stelt zoals de naam zegt het kapitaal centraal.
Het kapitaal dat je uitgekeerd krijgt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd  staat vast, men weet het bedrag maar nog niet de precieze hoogte.
Deze regeling stelt dus de risico's van de uitvoeringsovereenkomst en de premie overeenkomst buiten spel. Wel kan deze worden verhoogt met een winstuitkering. Deze winstuitkering is bepaald op het totaal van bereikte resultaten door het pensioenfonds. Ondanks dat bij de kapitaal overeenkomst een risico wegvalt, loopt men wel de kans op een voordeel.

Kopen op de pensioendatum

Hoe een kapitaal overeenkomst het pensioen regelt verschilt van een premie of uitvoeringsovereenkomst. Er wordt pas een pensioen ingekocht wanneer iemand de pensioenleeftijd bereikt. Afhankelijk van de rentestand en of de winst uitkering kan het pensioen verschillen van het kapitaal dat is afgesproken. Het beleggingsrisico ligt in geval van de kapitaalovereenkomst bij het pensioenfonds. Een ander verschil met de premie overeenkomst en uitkeringsovereenkomst is dat bij een kapitaalovereenkomst de uitkering gebeurd in termijnen van maanden. Hierdoor is bij de kapitaalovereenkomst het risico van overlijden voor de pensioen spaarder.

Het pensioenkapitaal

Bij de kapitaal overeenkomst wordt uitgegaan van het aantal jaren dat de gepensioneerde spaart. De datum van aanmelding is dus van belang. Er wordt vanzelfsprekend uit gegaan dat er gespaard wordt tot aan de dag dat de persoon de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Buiten het feit dat de pensioen spaarder het risico loopt op vervroegd overlijden is het niet zo dat het gespaarde bedrag automatisch een inkomen van het pensdonsfonds is. Bij een kapitaalovereenkomst kan namelijk worden afgesproken dat in geval van overlijden, het kapitaalbedrag wordt omgezet in een nabestaandenpensioen.