Eerste Pijler

Pensioenregelingen volgens de eerste pijler zijn de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet. Deze pensioenregelingen zijn wettelijk bepaald en voor iedereen geldig wanneer iemand er recht op heeft. De Algemene Ouderdomswet (AOW) stelt dat iedereen die in Nederland gewerkt heeft, ongeacht of de persoon in Nederland woont of niet, recht heeft op pensioen na het bereiken van de pensioenleeftijd. De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) stelt in geval van overlijden van partner, de nabestaande bij met een financiële ondersteuning ter zekerstelling van het basis inkomen. De AOW bepaald het pensioen voor de pensioengerechtigde naar werkzaamheid binnen Nederland. Ieder werkende in Nederland, ongeacht of je in Nederland woont of niet, bouwt een AOW pensioen op doordat er automatisch bijgedragen word aan de algemene pensioenpot voor de AOW. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven van het maandsalaris. Wanneer men niet in Nederland gewerkt heeft maar wel gewoond heeft, krijgt men afhankelijk van het aantal jaren ook een pensioenuitkering. Wanneer iemand 50 jaar in Nederland heeft gewoond is dit voor die persoon  het volle bedrag aan AOW. Ieder jaar dat men in Nederland woont wordt er 2 % opgebouwd. Na 50 jaar heeft men dus recht op de volle AOW uitkering.

Hoogte van de AOW

De Hoogte van de AOW uitkering is voor iemand die alleen woont, 70% van het netto minimum loon. Volgens huidige cijfers is dit €1104,95 bruto. Gehuwden en samenwonenden met beide de volle AOW verzekering en beide met een leeftijd van 65 jaar of ouder hebben per persoon recht op € 762,88 bruto. Wanneer een partner jonger is dan 65 jaar maar wel recht heeft op 100% toeslag wanneer deze de leeftijd bereikt, heeft de gerechtigde partner recht op een pensioenuitkering van € 1500,64 bruto volgens de huidige tarieven.
De hoogte van de AOW voorziening is van een aantal zaken afhankelijk namelijk hoe lang u in Nederland gewoond of gewerkt heeft en hoelang u verzekerd bent voor de uitkering. Onder deze verzekering wordt verstaan het recht op uitkering door bijdrage aan de algemene AOW spaarpot.

Verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd gaat in de toekomst omhoog naar 67 jaar. Dit zal geleidelijk gaan gebeuren met kleine stappen van 3 maanden per jaar. De reden voor het verhogen van de AOW leeftijd is het demografische verschil in leeftijd van de bevolkingsgroep. Door de vergrijzing is er een te grote groep ouderen tegenover een te kleine groep jongeren.