Pensioenadviseurs - Onafhankelijk pensioen advies

Gezien het feit dat u deze pagina bezoekt bent u opzoek naar informatie over pensioenen en of het sparen voor pensioenen. Dat is heel normaal want pensioen kan nu eenmaal op verschillende manieren tot stand komen. U zult zich nu eenmaal het grootste gedeelte van uw leven inspannen voor arbeid waarvoor u beloont zult worden met een salaris. Dit salaris wordt maandelijks ontvangen en is, afhankelijk van het aantal verantwoordelijkheden en de hoogte van inspanning, hoger of lager dan dat van iemand anders. Afhankelijk van de hoogte, de motivatie, de gezondheid of andere factoren zult u (onder normale omstandigheden) tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ligt hedendaags nog op 65 jaar maar zal in de toekomst verhoogt worden naar 67 jaar.

Financiële steun voor de oude dag

Wanneer er zich geen voorvallen afspelen die de kans op een lang leven verkleint voordat u mag stoppen met werken, of wanneer zich voorvallen voordoen waardoor u gedwongen moet stoppen met werken voordat u de pensioenleeftijd bereikt en dus niet meer van inkomen wordt voorzien is er een probleem. Hiervoor is gelukkig een oplossing bedacht. Deze oplossing is de regeling omtrent pensioenen. Voor velen is dit een stug en onbekend onderwerp waarbij nogal wat vraagtekens opduiken. Weet u voor welk pensioen u spaart, volgens welke regeling? Wist u dat er verschillende soorten pensioen bestaan? En wanneer u recht heeft op welk pensioen? Wanneer u deze vragen beantwoord met een nee, dan bent u bij Pensioenadviseurs-nl.nl aan het juiste adres.

Verschillende soorten pensioen

Veel mensen gaan ervan uit dat wanneer iemand zijn hele leven gewerkt heeft, hij of zij automatisch recht heeft op pensioen. Dit is inderdaad zo wanneer men aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Enkele van deze voorwaarden zijn dat u en in Nederland werkzaam geweest bent of in Nederland woont. Deze voorwaarden verplichten de staat u een pensioen uit te betalen volgens pijler 1 van het pensioen stelsel. Dit is de vergoeding volgens de Algemene Ouderdomswet. Meer hierover vindt u op deze site onder het kopje pensioenpijlers. De AOW uitkering is niet het enige pensioen waarvoor u automatisch spaart. Er zijn namelijk pensioensregelingen die een werkgever verplichten een afspraak te maken met de werknemer om een pensioenregeling af te spreken wanneer iemand onder een vast contract in dienst is. Lees hier meer over onder het kopje pensioenpijlers.